Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE ODWOŁAWCZA KOMISJA OCENY WNIOSKÓW

Firma Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w związku z realizacją projektu "SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej" poszukuje osób do świadczenia usługi oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Odwoławczej Komisji Oceny Wniosków.

Zapytanie ofertowe Odwoławcza Komisja Oceny Wniosków

 

OSOBISTY ODBIÓR WYNIKÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2014 roku w sali 111 przy ulicy Janosika 8 w Szczecinie od godziny 08:30 do godziny 15:30 będzie można osobiście odebrać wyniki z przeprowadzonej oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej”. Wraz z wynikami zostaną wydane Państwu karty oceny merytorycznej z przeprowadzonej oceny obydwu wniosków.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE KOMISJA OCENY WNIOSKÓW

Firma Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w związku z realizacją projektu "SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej" poszukuje osób do świadczenia usługi oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Komisji Oceny Wniosków.

Zapytanie ofertowe Komisja Oceny Wniosków

 

OGŁOSZENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WNIOSKÓW O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Szanowni Państwo,

Biuro projektu "SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej", realizowanego w ramach działania 6.2 ogłasza dla Uczestników projektu, termin składania Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznes planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego od 12.05.2014 r. do 23.05.2014 r. (do godziny 15:00).

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje:

Informacja o naborze Wniosków

W zakładce "do pobrania - wzory pism" znajdują się wzory Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.